Kontakt

 

Dom Pomocy Społecznej

Gołuszyce 26

86-120 Pruszcz

 

Dyrektor placówki - mgr Zbigniew Blaurok

 


Sekretariat - tel. 52 33 20 019  (wew. 31) - fax wew.66
e-mail: dpsgol@wp.pl

Centrala: 52 33 20 019, 52 33 20 447, 52 33 36 131

........................................................................................... .................. ........................................
Sekretariat/Kadry wew. 31 dpsgol@wp.pl
Główna Księgowa wew. 30
Kierownik administracji wew. 34 dps.radecki@wp.pl
Księgowa ds. płac wew. 35
Kasa wew. 35
Kierownik Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego wew. 36
Pracownicy Socjalni wew. 43 dps.socjalni@gmail.com
Zespół I wew. 36
Zespół II wew. 44
Zespół III wew. 45
Zespół IV wew. 38
Kierownik Działu Usług Wspomagających wew. 46

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z  Domem Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz, adres e-mail: dpsgol@wp.pl, tel. +48 52 33 20 019
  2. 2. Od 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach można skontaktować się  poprzez adres e‑mail: krzysztof.a@csw.pl
  3. 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:

- realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

  1. 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa.
  2. 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  3. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne.
  4. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  6. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów.
  7. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 


Odwiedziło nas juz: 2000 osób.
projekt i wykonanie: szarekomorki.com