Historia

 

 

Pierwsze wzmianki o Gołuszycach pochodzą ze średniowiecza. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od ptaków - głuszców, których w tej okolicy było bardzo dużo lub od nazwiska Gołusz. Średniowieczny dziedzic Gołuszyc był zobowiązany do pełnienia służby wojennej na koniu i w zbroi. Folwark był własnością prywatną.

Właścicielem majątku w latach 1843-1880 była rodzina Mieczkowskich tj. Leopold Mieczkowski i jego żona Olimpia z Kalksteinów. W tym czasie wybudowano dworek wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami gospodarskimi.

Odziedziczone dobra ich syn August Mieczkowski sprzedał w 1885r i objął obowiązki dyrektora generalnego Banku Ubezpieczeniowego "WESTA" w Poznaniu.

W 1910 r. majątek został rozparcelowany miedzy dwóch właścicieli tj. Waltera Otto i Antoniego Stachurskiego, który został właścicielem dworu, parku i części budynków gospodarczych oraz 150 ha gruntów ornych. W 1918 r. sprzedał on majątek Starostwu w Świeciu. Decyzją Sejmiku Powiatu Świeckiego utworzono tu Powiatowy Dom Opieki Społecznej i Sierociniec.

Dom Opieki Społecznej jako instytucja opiekuńcza powstał 25 stycznia 1930r. Przez pierwsze 3 lata prowadziły go siostry służebniczki z Pleszewa. Od 31 maja 1933r. Dom zaczęły prowadzić Siostry Albertynki na prośbę Starosty Powiatowego p. Krawczyka. Były to dwie instytucje:

Dom Starców na 60 osób oraz Sierociniec na 30 osób.

Pierwsza kierowniczką i przełożoną była Siostra Fryderyka (Barbara Bryjak), miała ona do pomocy siostry i świecki personel:

s. Łucja Pojda - pielęgniarka

s. Leopoldyna Masio - wychowawczyni do pracy z dziećmi,

s. Felicyta Uchman - kucharka

 

Siostry zajmowały sie opieką pielęgniarską, rachunkowością, biurowością i sprawami gospodarskimi. Dom prowadził gospodarstwo hodowlane (hodował drób, ryby, pszczoły) oraz uprawiał rolę, zajmował się warzywnictwem i sadownictwem.

Sprawami gospodarstwa rolnego zajmował się ekonom - p.Holc.
Siostra Fryderyka i ekonom współpracowali ze sobą w sprawach zaopatrzenia w artykuły rolne dla Domu, zapotrzebowania na powózkę lub furmankę, a także pomocy podopiecznym w sprawach gospodarskich.

Dom był finansowany przez Starostwo w Świeciu.

Gdy wybuchła II wojna światowa w sierocińcu było 35 dzieci. Część dzieci znalazła Dom u gospodarzy w okolicznych wsiach.

Różne są losy tych dzieci. Jedne wraz z nowymi rodzinami trafiły do obozów i tam zginęli. Inne przeżyły i pozostały w tych rodzinach, pracowały u Niemców razem z dorosłymi w czasie robót przymusowych.

Starcy, których nie zabrały rodziny w 1940r., zostali wywiezieni do obozu w Chojnicach. Siostry opuściły Gołuszyce i wyjechały do Krakowa.

W trakcie II wojny światowej według różnych źródeł istniał tu ośrodek dla przesiedleńców z Besarabii, dom starców dla Niemców lub też znajdowała się tu jednostka SS. Siostry służebniczki powróciły ponownie 19 marca 1945. Prowadziły dom dziecka.

W dniu 1 października 1949 podpisana została umowa zbiorowa pomiędzy zgromadzeniem sióstr Albertynek w Krakowie a wydziałem powiatowym w Świeciu na prowadzenie "Domu Opieki dla Dorosłych". W 1954 został on przemianowany na "Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych" z gospodarstwem pomocniczym, które obejmowało dawniej budynki folwarczne oraz 60 ha gruntów ornych. Na przełomie 1962 i 1963 oddany został do użytku pawilon, w którym mieszkało wówczas 170 podopiecznych. W pawilonie i dworku do końca lat 80. zamieszkało 210 mieszkańców.
13 marca 1989 spłonęły zabudowania gospodarcze, a w marcu 1990 rozwiązano umowę o prowadzeniu gospodarstwa pomocniczego.

16 maja 1991 do rejestru zabytków wpisano założenie dworsko-parkowe w Gołuszycach (dwór, park, kaplica). W ostatnich latach dobudowana zastała nowa klatka schodowa wraz z windą oraz rozbudowano pralnie. Przebudowano kotłownię z węglowej na olejową. Zmodernizowano kuchnię oraz pomieszczenia pawilonu. W dworku powstała nowa klatka schodowa oraz została zamontowana winda. Uporządkowano teren parku oraz zrekultywowano staw.

W dniu 28 sierpnia 2003 siostry Albertynki zakończyły swoją misję w tutejszym domu.

Dyrektorzy

 • S. Fryderyka Barbara Bryjak – kierownik i siostra przełożona(1933-40) oraz (1945-54)
 • Kazimierz Buczma (1954-1962)
 • Jerzy Wojtacki (1962-64)
 • Ksawery Warczachowski (1964-1966)
 • Mieczysław Staszewski (1966-1972)
 • Stefan Jarzemski (1972)
 • Józef Cichański (1979)
 • Hieronim Woźniak (1980-91)
 • Grażyna Partyka
 • Jerzy Adamowski (styczeń 1992 - styczeń 2002)
 • Zbigniew Blaurok (od kwietnia 2002)
Odwiedziło nas juz: 435 osób.
projekt i wykonanie: szarekomorki.com