Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach świadczy usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające na rzecz Mieszkańców. Usługi te wykonywane są przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowniczy.

 

W ramach usług bytowych Mieszkańcy mają do dyspozycji:

-        pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe

-        pokoje dziennego pobytu

-        gabinet doraźnej pomocy medycznej

-        jadalnię

-        pomieszczenia do terapii

-        pomieszczenie do rehabilitacji

-        pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia

-        palarnię

-        pokój gościnny

-        kaplicę

-        łazienki

Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Sprzątanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń mieszkalnych Domu dokonywane jest nie rzadziej niż raz dziennie.

 

Usługi opiekuńcze realizowane są poprzez:

  1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz niezbedną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
  2. Dom zapewnia  regularny kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem psychiatrą i psychologiem, a także innymi specjalistami według potrzeb. Na konsultacje do lekarzy specjalistów Mieszkańcy są dowożeni samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej.

 

Usługi wspomagające polegają na:

1. Umożliwieniu Mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej. Celem terapii zajęciowej jest

aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne Mieszkańca. Realizowana jest ona w naszym

Domu w pięciu pracowniach terapeutycznych tj.: pracowni przyrodniczej, pracowni edukacji

podstawowej, pracowni kuchni terapeutycznej, pracowni kulturalno-oświatowej i pracowni

arteterapii. W pracowniach tych realizowane są następujące programy terapeutyczne: terapii

przez sztukę, usprawniająco-terapeutyczny, z zakresu ergoterapii oraz z zakresu hortiterapii    (terapii ogrodniczej).

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach i dostosowane są do możliwości i

zainteresowań Mieszkańców.

W domu odbywają się imprezy okolicznościowe (zabawy karnawałowe, Andrzejki, Walentynki      itp.)

  1. Umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.
  2. Zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców Domu.
  3. Utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
Odwiedziło nas juz: 436 osób.
projekt i wykonanie: szarekomorki.com